Składając wnioski egzekucyjne wierzyciel ma obowiązek wskazać imię i nazwisko dłużnika oraz jego adres zamieszkania. W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego oraz szybszym określeniu majątku dłużnika wierzyciel powinien podać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika.

Pobrane i wypełnione wnioski o wszczęcie egzekucji należy przesłać lub dostarczyć osobiście z załączonym oryginałem tytułu wykonawczego na adres komornika sądowego.
W przypadku gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć odpis pełnomocnictwa.
W przypadku gdy wierzycielem jest osoba prawna do wniosku należy dołączyć odpis z KRS.

Do pobrania

wniosek o wszczęcie egzekucji  [PDF]

wniosek o wszczęcie egzekucji – alimenty [PDF]

skarga na czynności komornika  [PDF]